Obsługa ekranu dotykowego w orientacji pionowej

Wszystkie nasze ekrany dotykowe obsługują wyświetlanie obrazu w orientacji poziomej i pionowej. Sposób wyświetlania obrazu określany jest przez kalibrację dotykową i rozdzielczość sygnału źródłowego. W konfiguracji domyślnej powłoka dotykowa jest skalibrowana dla natywnej rozdzielczości ekranu dotykowego w orientacji poziomej.

Aby wyświetlić obraz w pionie, rozdzielczość sygnału źródłowego musi odpowiadać orientacji pionowej. Może też być wymagana ponowna kalibracja powłoki dotykowej.

Dostosowywanie rozdzielczości do pionowej orientacji obrazu:
Dostępne tryby rozdzielczości mogą się różnić w zależności od typu karty graficznej i jej sterownika, a także rozmiaru ekranu. Rozdzielczość można dostosować za pośrednictwem systemu operacyjnego źródła sygnału.

Zmiana rozdzielczości ekranu w aplikacji Windows:

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy dowolny pusty obszar pulpitu i wybierz Ustawienia wyświetlania w menu.
 2. Jeżeli do komputera podłączony jest więcej niż jeden monitor, wybierz monitor, którego rozdzielczość chcesz dostosować.
 3. W rozwijanym menu ustawień rozdzielczości wybierz pożądaną konfigurację rozdzielczości dla wybranego monitora.
 4. Wprowadzone zmiany można zapisać lub cofnąć w ciągu 15 sekund. Po upływie czasu poprzednie ustawienia zostaną przywrócone automatycznie.

Zmiana rozdzielczości ekranu w systemie macOS:

 1. Kliknij menu Apple na urządzeniu Mac.
 2. Otwórz ustawienia systemowe.
 3. Kliknij odnośnik Wyświetlacze.
 4. Kliknij odnośnik Wyświetlacz.
 5. Naciśnij i przytrzymaj przycisk opcji.
 6. Kliknij przycisk Skalowanie i wybierz pożądaną rozdzielczość drugiego ekranu.

Współczynnik proporcji obrazu można dostosować w menu ekranu:

Jeśli dostosowanie rozdzielczości źródłowej nie jest możliwe, obraz można wyskalować lub rozciągnąć zmieniając ustawienie współczynnika proporcji. Może to jednak powodować nadmierne rozciągnięcie lub zakłócenia w wyświetlaniu obrazu.

 1. Naciśnij przycisk Menu pilota.
 2. Naciśnij strzałkę w prawo i przewiń do menu podrzędnego General (ustawienia ogólne).
 3. Naciśnij strzałkę w dół, przewiń ustawienia do opcji Aspect ratio (współczynnik obrazu) i naciśnij OK na pilocie.
 4. Wybierz pożądany współczynnik proporcji obrazu i ponownie naciśnij OK na pilocie, by zatwierdzić wybór.

Aby dostosować ekran dotykowy do pracy w orientacji pionowej, zapoznaj się z instrukcją kalibracji ekranu dotykowego dostępną tutaj.

022 397 04 43
Pon. - Pt. | 8:30 - 17:30
Do użytku profesjonalnego
Długoterminowa dostępność
Pracujemy od 8:30 do 17:30
4,9/5 z ponad 300+ recenzji
Darmowa dostawa
Zadzwoń pod numer: 022 397 04 43